Angkatan 2009

 1. NIM 0900875 – Fani Anggraeni P – Lulus 25 Februari 2014
 2. NIM 0900876 – Amanda Aulia O – Lulus 26 Agustus 2013
 3. NIM 0900891 – Priyanka Permata P – Lulus 26 Juli 2013
 4. NIM 0900904 – Winda Monika – Lulus 26 Juli 2013
 5. NIM 0900936 – Mahayu K – Lulus 26 Agustus 2013
 6. NIM 0901049 – Dila Farida Nurfajriah – Lulus 26 Juli 2013
 7. NIM 0901056 – Thiara Dwi Hapsari
 8. NIM 0901104 – Andi Wijaya – Lulus 27 Januari 2014
 9. NIM 0901141 – Masitoh H – Lulus 26 Agustus 2013
 10. NIM 0901210 – Fera Meliza Lestari
 11. NIM 0901227 – Susani Moh SR – Lulus 25 Februari 2014
 12. NIM 0901316 – Galih Pribadi
 13. NIM 0901329 – Chynthia Paramita
 14. NIM 0901356 – Nikita Nabila – Lulus 25 Februari 2014
 15. NIM 0901366 – Fakhri Syaiful H
 16. NIM 0901380 – Iis Naeni Sabila – Lulus 26 Juli 2013
 17. NIM 0901446 – Oon Konaah – Lulus 25 Februari 2015
 18. NIM 0901475 – Bayu Anggi Pranata
 19. NIM 0901476 – Elty Syera – Lulus 26 Juli 2013
 20. NIM 0901598 – Nuruddin Raghib
 21. NIM 0901643 – Ita Hardianti – Lulus 26 Agustus 2013
 22. NIM 0901652 – Dwi Ary F – Lulus 26 Agustus 2013
 23. NIM 0901676 – Lisna Nurhalisma – Lulus 26 Juli 2013
 24. NIM 0901678 – Natya Pramudita G
 25. NIM 0901692 – Irvan Amir – Lulus 22 Oktober 2014
 26. NIM 0901753 – Bayu Septiawan
 27. NIM 0901765 – Dhany Mudyana – Lulus 25 Februari 2015
 28. NIM 0901817 – Chella Chilviani – Lulus 25 Februari 2015
 29. NIM 0901866 – Ima Annisa S
 30. NIM 0901892 – Anisah Intisar – Lulus 26 Agustus 2013
 31. NIM 0903939 – Vinna Indahtianti – Lulus 26 Juli 2013

Angkatan 2009

 1. NIM 0900875 – Fani Anggraeni P – Lulus 25 Februari 2014
 2. NIM 0900876 – Amanda Aulia O – Lulus 26 Agustus 2013
 3. NIM 0900891 – Priyanka Permata P – Lulus 26 Juli 2013
 4. NIM 0900904 – Winda Monika – Lulus 26 Juli 2013
 5. NIM 0900936 – Mahayu K – Lulus 26 Agustus 2013
 6. NIM 0901049 – Dila Farida Nurfajriah – Lulus 26 Juli 2013
 7. NIM 0901056 – Thiara Dwi Hapsari
 8. NIM 0901104 – Andi Wijaya – Lulus 27 Januari 2014
 9. NIM 0901141 – Masitoh H – Lulus 26 Agustus 2013
 10. NIM 0901210 – Fera Meliza Lestari
 11. NIM 0901227 – Susani Moh SR – Lulus 25 Februari 2014
 12. NIM 0901316 – Galih Pribadi
 13. NIM 0901329 – Chynthia Paramita
 14. NIM 0901356 – Nikita Nabila – Lulus 25 Februari 2014
 15. NIM 0901366 – Fakhri Syaiful H
 16. NIM 0901380 – Iis Naeni Sabila – Lulus 26 Juli 2013
 17. NIM 0901446 – Oon Konaah – Lulus 25 Februari 2015
 18. NIM 0901475 – Bayu Anggi Pranata
 19. NIM 0901476 – Elty Syera – Lulus 26 Juli 2013
 20. NIM 0901598 – Nuruddin Raghib
 21. NIM 0901643 – Ita Hardianti – Lulus 26 Agustus 2013
 22. NIM 0901652 – Dwi Ary F – Lulus 26 Agustus 2013
 23. NIM 0901676 – Lisna Nurhalisma – Lulus 26 Juli 2013
 24. NIM 0901678 – Natya Pramudita G
 25. NIM 0901692 – Irvan Amir – Lulus 22 Oktober 2014
 26. NIM 0901753 – Bayu Septiawan
 27. NIM 0901765 – Dhany Mudyana – Lulus 25 Februari 2015
 28. NIM 0901817 – Chella Chilviani – Lulus 25 Februari 2015
 29. NIM 0901866 – Ima Annisa S
 30. NIM 0901892 – Anisah Intisar – Lulus 26 Agustus 2013
 31. NIM 0903939 – Vinna Indahtianti – Lulus 26 Juli 2013

Angkatan 2009

 1. NIM 0900875 – Fani Anggraeni P – Lulus 25 Februari 2014
 2. NIM 0900876 – Amanda Aulia O – Lulus 26 Agustus 2013
 3. NIM 0900891 – Priyanka Permata P – Lulus 26 Juli 2013
 4. NIM 0900904 – Winda Monika – Lulus 26 Juli 2013
 5. NIM 0900936 – Mahayu K – Lulus 26 Agustus 2013
 6. NIM 0901049 – Dila Farida Nurfajriah – Lulus 26 Juli 2013
 7. NIM 0901056 – Thiara Dwi Hapsari
 8. NIM 0901104 – Andi Wijaya – Lulus 27 Januari 2014
 9. NIM 0901141 – Masitoh H – Lulus 26 Agustus 2013
 10. NIM 0901210 – Fera Meliza Lestari
 11. NIM 0901227 – Susani Moh SR – Lulus 25 Februari 2014
 12. NIM 0901316 – Galih Pribadi
 13. NIM 0901329 – Chynthia Paramita
 14. NIM 0901356 – Nikita Nabila – Lulus 25 Februari 2014
 15. NIM 0901366 – Fakhri Syaiful H
 16. NIM 0901380 – Iis Naeni Sabila – Lulus 26 Juli 2013
 17. NIM 0901446 – Oon Konaah – Lulus 25 Februari 2015
 18. NIM 0901475 – Bayu Anggi Pranata
 19. NIM 0901476 – Elty Syera – Lulus 26 Juli 2013
 20. NIM 0901598 – Nuruddin Raghib
 21. NIM 0901643 – Ita Hardianti – Lulus 26 Agustus 2013
 22. NIM 0901652 – Dwi Ary F – Lulus 26 Agustus 2013
 23. NIM 0901676 – Lisna Nurhalisma – Lulus 26 Juli 2013
 24. NIM 0901678 – Natya Pramudita G
 25. NIM 0901692 – Irvan Amir – Lulus 22 Oktober 2014
 26. NIM 0901753 – Bayu Septiawan
 27. NIM 0901765 – Dhany Mudyana – Lulus 25 Februari 2015
 28. NIM 0901817 – Chella Chilviani – Lulus 25 Februari 2015
 29. NIM 0901866 – Ima Annisa S
 30. NIM 0901892 – Anisah Intisar – Lulus 26 Agustus 2013
 31. NIM 0903939 – Vinna Indahtianti – Lulus 26 Juli 2013